UYARI

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan kıymetlerle ilgili konsolide liste Şubat ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar internet sitesinde yayınlanmış ve 1 Haziran 2015 tarihinde yayından kaldırılmıştır. “