Bankacılık Kanunu’nun 62. Maddesi birinci bendine göre, "Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir." Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (www.tmsf.org.tr) ile Kuruluş Birlikleri internet sitelerinde (Türkiye Bankalar Birliği(www.tbb.org.tr) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (www.tkbb.org.tr)) ilan edilmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Resmi Gazetenin 28 Nisan 2023 tarih ve 32174 Sayısında yayınlanan 27.04.2023 tarih ve 10585 sayılı Kararı gereğince, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, 2022 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için “Mevduat ve Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 8 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, 15 Haziran 2023 olan son başvuru tarihinin, 15 Eylül 2023 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için en geç 15 Eylül 2023 tarihine kadar ilgili banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine geçerli kimlik ve/veya yetki belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet ve alacakları gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

TBB Zamanaşımı Sorgulama: Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalarda 2022 yıl sonu itibariyle zaman aşımına uğramış hesaplarınız varsa, dökümü için aşağıdaki arama motorunu kullanabilirsiniz.

İsim sorgulaması için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Ad - Soyad
Banka
Kart No*

Ön ödemeli kart numarasının ilk 6 hanesini boşluk bırakmadan giriniz.

Resimdeki kodu değiştirmek için resmin üzerine tıklayınız.

Resimdeki kodu giriniz.